Historisk Bestyrelser

Her finder du en oversigt over foreningens bestyrelser gennem hele foreningens levetid, klik her!

En lang række andelshavere har gennem alle årene siden 1988 bidraget ved at deltage i foreningens bestyrelse, nogle i en kortere periode, og nogle i en længere årrække.

Er du interesseret kan du naturligvis få lejlighed til at gennemse foreningens protokoller.

Det er ganske interessant at læse om de mange udfordringer og opgaver som er løst gennem tiderne.